The Brainstorm

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0LI53pN_04k


Filmen är gjord i en enda tagning på helikopterplattan på isbrytaren Oden
på väg mot Wrangelön i ishavet under polarforskningsexpeditionen Beringia.

Två forskare, professorer i var sitt ämne är djupt inbegripna i ett samtal. Kontakten mellan deras hjärnor ger upphov till ett flöde av nya, humoristiska och oväntade skepnader. Deras kroppar har smällt samman i en form som oupphörligen muterar tills allt imploderar och försvinner i en horisontlinje. Ljudet till filmen är digitalt bearbetat originalljud från platsen. Filmen har visats på Bildmuseet i Umeå 2007 i samband med internationella symposiet Polar Productions. Filmen distribueras av stiftelsen Filmform www.filmform.com.


 
   
 
The Brainstorm